လတ္တေလာျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အေျခအေန ေတြေၾကာင့္ ျပည္သူပရိသတ္ေတြ နဲ႔အတူ အႏုပညာရွင္ေတြကလည္း ျပည္သူလုထုနဲ႔အတူလႈပ္ရွားမႈေတြမွာ အားတက္သေရာပူးေပါင္းပါဝင္ေနၾကတာကို ပရိသတ္ေတြ လည္းေတြ႕ျမင္ၾကမယ္ထင္ပါတယ္…..။ အခုလိုျပည္သူ နဲ႔အတူ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ရပ္တည္ၿပီး ပူးေပါင္းပါ၀င္ၾကတဲ့အႏုပညာရွင္ေတြအျပင္ တတ္နိုင္တဲ့ဘက္ကေနလည္း လႉဒါန္းမႈေတြ ျပဳလုပ္ၿပီး ကူညီအားျဖည့္မႈေတြျပဳလုပ္ေနတဲ့ အႏုပညာရွင္ေတြလည္း မ်ားစြာရွိၾကတာလည္းကို ပရိသတ္ႀကီးေတြ႕ ျမင္ၾကမယ္ထင္ပါတယ္။

အခုလိုမ်ိဳးျပည္သူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ တာပြန္ေက်ပြန္ ေနတဲ့ အႏုပညာရွင္ေတြထဲမွာဆိုရင္လင္းေအာင္ေခတ္တစ္ေယာက္လည္းအပါအ၀င္ျဖစ္ပါတယ္။ လင္းေအာင္ေခတ္ဟာလူထုလႈပ္ရွားမႈေတြမွာလည္း တတ္နိုင္တဲ့ဘက္ကေနပါ၀င္ကာ ကာကြယ္မႈ ေတြနဲ႔အတူျပဳလုပ္ေနသလို ထိခိုက္က်ဆုံ းသြားခဲ့တဲ့လူေတြအတြက္လည္း တတ္နိုင္တဲ့ဘက္ကေန လႉဒါန္းမႈေတြ ျပဳလုပ္ေပးေနတာကိုေတြ႕ရပါတယ္…… ။

အခုဆိုရင္လည္း လင္းေအာင္ေခတ္ဟာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ ခဲ့တဲ့သူေတြအတြက္ တတ္နိုင္တဲ့ဘက္ ကေနပါ၀င္ကာ ေသြးလႉဒါန္းေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အခုလိုလႉဒါန္းခဲ့တဲ့အေၾကာင္းအရာေလးကိုလည္း သူ႔ရဲ့ Facebookစာမ်က္ႏွာမွာ “စိတ္ရင္းမွန္နဲ႔ လႈတဲ့ေသြးမို႔…အသက္ရွည္ရွည္ ေနေပးပါ 🙏🏻🙏🏻💪🏻” ဆိုၿပီးေရးသားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ပရိသတ္ေတြ အတြက္ ျပန္လည္‌မၽွေဝေပးလိုက္ပါတယ္…..။

သတင္းအရင္းျမစ္: Lin Aung Khit’s Facebook acc

unicode

လတ္တေလာျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အေျခအေန ေတြေၾကာင့္ ျပည္သူပရိသတ္ေတြ နဲ႔အတူ အႏုပညာရွင္ေတြကလည္း ျပည္သူလုထုနဲ႔အတူလႈပ္ရွားမႈေတြမွာ အားတက္သေရာပူးေပါင္းပါဝင္ေနၾကတာကို ပရိသတ္ေတြ လည္းေတြ႕ျမင္ၾကမယ္ထင္ပါတယ္…..။ အခုလိုျပည္သူ နဲ႔အတူ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ရပ္တည္ၿပီး ပူးေပါင္းပါ၀င္ၾကတဲ့အႏုပညာရွင္ေတြအျပင္ တတ္နိုင္တဲ့ဘက္ကေနလည္း လႉဒါန္းမႈေတြ ျပဳလုပ္ၿပီး ကူညီအားျဖည့္မႈေတြျပဳလုပ္ေနတဲ့ အႏုပညာရွင္ေတြလည္း မ်ားစြာရွိၾကတာလည္းကို ပရိသတ္ႀကီးေတြ႕ ျမင္ၾကမယ္ထင္ပါတယ္။

အခုလိုမ်ိဳးျပည္သူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ တာပြန္ေက်ပြန္ ေနတဲ့ အႏုပညာရွင္ေတြထဲမွာဆိုရင္လင္းေအာင္ေခတ္တစ္ေယာက္လည္းအပါအ၀င္ျဖစ္ပါတယ္။ လင္းေအာင္ေခတ္ဟာလူထုလႈပ္ရွားမႈေတြမွာလည္း တတ္နိုင္တဲ့ဘက္ကေနပါ၀င္ကာ ကာကြယ္မႈ ေတြနဲ႔အတူျပဳလုပ္ေနသလို ထိခိုက္က်ဆုံ းသြားခဲ့တဲ့လူေတြအတြက္လည္း တတ္နိုင္တဲ့ဘက္ကေန လႉဒါန္းမႈေတြ ျပဳလုပ္ေပးေနတာကိုေတြ႕ရပါတယ္…… ။

အခုဆိုရင္လည္း လင္းေအာင္ေခတ္ဟာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ ခဲ့တဲ့သူေတြအတြက္ တတ္နိုင္တဲ့ဘက္ ကေနပါ၀င္ကာ ေသြးလႉဒါန္းေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အခုလိုလႉဒါန္းခဲ့တဲ့အေၾကာင္းအရာေလးကိုလည္း သူ႔ရဲ့ Facebookစာမ်က္ႏွာမွာ “စိတ္ရင္းမွန္နဲ႔ လႈတဲ့ေသြးမို႔…အသက္ရွည္ရွည္ ေနေပးပါ 🙏🏻🙏🏻💪🏻” ဆိုၿပီးေရးသားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ပရိသတ္ေတြ အတြက္ ျပန္လည္‌မၽွေဝေပးလိုက္ပါတယ္…..။

သတင္းအရင္းျမစ္: Lin Aung Khit’s Facebook acc