အားလုံးသိခ်င္ေန ၾကတဲ့ စူပါမင္းသားေအာင္ရဲလင္း ကို အသည္းခြဲ သြားတဲ့ပူတင္း ဆိုတဲ့ ၁၈ႏွစ္ေကာင္မေလးက ေအာင္ရဲလင္းနဲ႔ လပိုင္းေလာက္ပဲ တြဲၿပီး မၾကာခင္မွာပဲ သူေဌးႀကီး ဦးေတဇရဲ့ သားအငယ္ထက္ေတဇ ေနာက္ပါသြားပါၿပီ ခရစ္စမတ္ပြဲကို သေဘၤာေပၚမွာအတူတူကဲခဲ့ၾကပါတယ္

ကဲၿပီး နယူးရီးယားပြဲကို လည္းအတူတူကဲရင္း ၿငိသြားၾကတာသူေဌးႀကီးရဲ့ သားထက္ေတဇက ႐ုပ္ ရွိေရလၽွံ ဘာမွေျပာစရာ မရွိတဲ့သူဆိုေတာ့လည္း ေအာင္ရဲလင္းအသည္းကြဲၿပီး က်န္ခဲ့တာမဆန္းပါဘူး ေနာက္ဘဲ အသစ္နဲ႔ ၁၈ႏွစ္ပူတင္းေလး တို႔ရဲ့ ပုံေလးေတြ မၽွေပးလိုက္ပါတယ္

lapyophyunews

unicode

အားလုံးသိခ်င္ေန ၾကတဲ့ စူပါမင္းသားေအာင္ရဲလင္း ကို အသည္းခြဲ သြားတဲ့ပူတင္း ဆိုတဲ့ ၁၈ႏွစ္ေကာင္မေလးက ေအာင္ရဲလင္းနဲ႔ လပိုင္းေလာက္ပဲ တြဲၿပီး မၾကာခင္မွာပဲ သူေဌးႀကီး ဦးေတဇရဲ့ သားအငယ္ထက္ေတဇ ေနာက္ပါသြားပါၿပီ ခရစ္စမတ္ပြဲကို သေဘၤာေပၚမွာအတူတူကဲခဲ့ၾကပါတယ္

ကဲၿပီး နယူးရီးယားပြဲကို လည္းအတူတူကဲရင္း ၿငိသြားၾကတာသူေဌးႀကီးရဲ့ သားထက္ေတဇက ႐ုပ္ ရွိေရလၽွံ ဘာမွေျပာစရာ မရွိတဲ့သူဆိုေတာ့လည္း ေအာင္ရဲလင္းအသည္းကြဲၿပီး က်န္ခဲ့တာမဆန္းပါဘူး ေနာက္ဘဲ အသစ္နဲ႔ ၁၈ႏွစ္ပူတင္းေလး တို႔ရဲ့ ပုံေလးေတြ မၽွေပးလိုက္ပါတယ္

lapyophyunews